Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi Tamimi

Güncelleme Tarihi: 30/10/2017

TIBBİ SOSYAL HİZMETLER BİRİM TAMİMİ:


     Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

     Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

     Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?


     Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR?


     Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

     Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir.  Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştıkları klinik ve birimler aşağıda belirtilmiştir.


HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?


 Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

·         Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar

·         Engelli Hastalar

·         Sağlık Güvencesiz Hastalar

·         Yoksul Hastalar

·         Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

·         İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar

·         Mülteci ve sığınmacı hastalar

·         İnsan ticareti mağduru hastalar

·         Yaşlı, dul ve yetim hastalar

·         Kronik hastalar

·         Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

·         Alkol ve madde bağımlısı hastalar

·         Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

·         İl dışından gelen hastalar

·         Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

         Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Hastanemizin B Blok II. Katında hizmet vermektedir.  

          Tel: 444 54 00   DAHİLİ:1796, Fax: 0 (264) 275 6744

Tıbbi Sos. Hiz. Birim Sorumlusu:

SHU. Hüseyin KARA


FAALİYET PLANI VE GÖREV ALANLARI


HÜSEYİN KARA:

- Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumluluğu (Sosyal Hizmet Uygulamalarının Takibi ve Denetlenmesi),

- Krize Müdahale Birim Sorumluluğu (İntihar Vakalarının Kayıt altına alınması, Randevulu Hasta Görüşmesi, İstatistiki Veri Oluşturulması ve Raporlandırılması),

- Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Tanzimi (Yaşlı Bakım ve Huzurevleri Başvurularıyla İlgili Raporların Tanzimi),

- Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelenmesi),

- Acil Servis Konsültasyonları (Bimekan, Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),

- Diyaliz Ünitesi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Tanzimi,

- Kurum içi Eğitim Programları ve Faaliyetlerinin Hazırlanması,

- Staj Uygulamalarının Takibi, Denetimi ve Organizasyonu.

- Psikiyatri Kadın Servisi Sosyal Hizmet Uygulamaları (Haftanın Cuma Günleri)

TAŞKIN YETER:

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluluğu (Şikâyet ve taleplerin alınarak, Hukuki ve Adli Sürecin Takibi, Haftalık ve Aylık Eğitim Faaliyetlerine ve Toplantılara Katılımın Sağlanması),

Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelemeleri),

- Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemleri,

- Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Tanzimi (Engelli, Maluliyet ve Evde Bakım Ücreti İçin Başvuranların Raporlarının tanzimi)

- Psikiyatri Erkek Servisi Sosyal Hizmet Uygulamaları (Haftanın Perşembe Günleri)

İPEN ÜNLÜ AKYOLLU:

- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Uygulamaları: Haftanın Pazartesi, Salı Ve Çarşamba günleri,

- Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Tanzimi (Vasilik ve Vesayet Atanma Vakaları ile Özürlü Sağlık Kurul Raporlarının tanzimi),

- Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takip ve İşlemlerin Yerine Getirilmesi,

- Poliklinik ve Servislerden Konsültasyon İstenen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemleri

FATİH ATALAY:

- Korucuk Kampüsü AMATEM Tedavi Merkezi

Korucuk Kampüsü Sosyal Hizmet Uygulama ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi