Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Güncelleme Tarihi: 09/11/2017

ÇOCUK ACİL 
 

     Çocuk Acil polikliniğinde her gün 1 uzman, 2-3 asistan ve 2-3 pratisyen hekim ile hizmet verilmektedir. İlimizin tek çocuk acil servisi konumundadır. Travma dışında tüm çocuk ve çocuk cerrahi vakaları kabul edilmektedir. Hafta içi günlerde sabah 08.00-09.00 vaka toplantıları ve 09.00-10.00 saatleri arasında eğitim vizitleri yapılmakta, gün içerisinde özellikli vakalar asistanlar ile birlikte tartışılmaktadır.

Bölüm Çalışanları:

Yrd. Doç. Dr. Bahri Elmas

 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET

     
     Mayıs 2013’ de Doç. Dr. Ş. Pınar İşgüven tarafından kuruldu. Klinikte büyüme ve puberte bozuklukları, Tip 1 ve tip 2 diyabet, hipoglisemi, obezite ve metabolik sendrom,  cinsel gelişim bozuklukları, tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, adrenal bezle ilgili hastalıklar,  Kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili hastalıklar, osteoporoz, iskelet displazileri, su metabolizması bozuklukları, otoimmun poliglandüler sendromlar, çocuk endokrinolojisi ile ilgili genetik sendromlar başta olmak üzere çocuklarda görülen hormonal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti:

Pazartesi 09:00-12:00 arasında endokrin testler,13.30-16:00 arasında yeni hasta dosyası düzenlenmesi

Salı ve Çarşamba  09:00 -16:00 arası poliklinik

Perşembe 09:00-12:00 arasında poliklinik

Perşembe 13.30-16:00 yeni hasta dosyası düzenlenmesi

Cuma 09:00-12:00 Acil endokrin testler (gereğinde)

Uygulanan tedavi ve testler:

Diyabet eğitimi

Büyüme hormonu uyarı testleri (Klonidin ve Glukagon testleri)

Somatomedin jenerasyon testi

ACTH testi (klasik ya da düşük doz)

LH-RH testi

İnsülinli OGTT

hCG testi

Desmopressin testi

Düşük ve yüksek doz DM süpresyon testleri

Açlık testi (kontrollü hipoglisemi yaratma).

Testlerin bir kısmı için hastanın serviste yatırılması gerekmektedir

Bölüm çalışanları:

Doç. Dr. Ş. Pınar İşgüven (Bilim Dalı Başkanı)

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ ve ALLERJİ HASTALIKLARI

     Mayıs 2013 yılında Prof. Dr. Öner Özdemir tarafından kuruldu.  Zaman içerisinde gelişerek bölgedeki çocuk allerjisi ve immünolojik hastalıklara yönelik testlerin yapıldığı bir merkez haline gelmiştir. Birçok Astım, Herediter Anjiödem, Primer ve Sekonder İmmün yetmezlik hastası bölümce izlenmekte, uluslararası ve ulusal gelişmeler takip edilerek bunlar çerçevesinde yeni tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

 Poliklinik hizmetleri:

Salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 09.00 – 16.00 arasında hastalarının ayaktan muayeneleri ve SFT testleri,

Pazartesi ve Cuma günleri ter testi yapılmakta, yeni hasta dosyaları açılmakta ve eğitim yapılmaktadır

Allerji polikliniğinde uygulanan tedavi ve yapılan testler:

Subkutan Allerjen İmmünoterapisi

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve Reverzibilite Testi 

Cilt Prik Testleri (İnhalen allerjenler ve Gıda allerjenleri ile)

Gıda Provakasyon Testi

Lokal Anestezik İlaçlar İle Provakasyon Testi

Kistik Fibröz Tarama (Ter) Testi

İntravenöz ve Subkutan İmmunoglobulin Uygulamaları 

Bölüm çalışanları:

Prof. Dr. Öner Özdemir (Bilim Dalı Başkanı)