Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ENFEKSİYON HASTALIKLARI(İNTANİYE)

Güncelleme Tarihi: 15/02/2018

     Hastanemiz 1951 yılında 100 yataklı olarak inşa edilmiş olup; Sakarya halkının hizmetine açılmıştır.17 Ağustos 1999 Depreminde hasar gördüğü için bina yeterli olmadığından dolayı 2007 Korucuk’ta TOKİ tarafından yapılan hastane binasının kurumumuza verilmiştir. Aralarında yaklaşık 20 km . mesafe bulunan iki yerleşkede hizmet verilmeye başlanmıştır.  Bakanlığımızın Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün 10.11.2006 tarih ve 6625 sayılı yazısı ile hastanemiz, İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı genel nitelikli eğitim ve araştırma hastanesi niteliğine sahip olarak Sakarya Eğitim  ve Araştırma Hastanesi adını almıştır.

     Eylül  2008 tarihinde Klinik Şefi Doç. Dr. Oğuz KARABAY göreve başlamasıyla Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği resmi olarak kurulmuştur. Halen kliniğimizde çalışmakta olan 3 uzman doktor ve 2 asistan 6 hemşire 2 laborant ve bir tıbbi sekreter bulunmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesini barındırmaktadır.

     Kliniğimizde eğitim ve bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.  Kliniğimize ait bir adet USG cihazı bulunmaktadır.Laboratuarımızda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalına yönelik gerekli cihazların bir çoğu mevcuttur. Yatan hastalar ve poliklinik hastalarına yönelik mikrobiyolojik ve serolojik tetkikler yapılmaktadır.

     Kliniğimiz bünyesinde uygulanan özellikli girişim ve işlemler :  Karaciğer iğne biopsisi,  Lenf nodu aspirasyonu Deri Punch Biopsisi Lomber ponksiyon,  Her türlü hasta materyalinin (kan, boğaz, balgam ,idrar vb.) kültürü ve mikrobiyolojik incelemesi,  Bakteri identifikasyonu,  Serolojik testler (Brusella Rose Bengal ve tüp aglütinasyonu , Grubel-Widal testi ) 


intaniyeklinigi.jpg