Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KARDİYOLOJİ

Güncelleme Tarihi: 15/02/2018

     Kardiyoloji Bölümümüz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir kliniktir. Kardiyoloji kliniği merkez ve korucuk kampüsünün her ikisinde de hizmet vermektedir.  

    Merkez kampüsümüzde  8 yataklı koroner bakım ünitesi, 9 yataklı ara yoğun bakım ünitesi, karucuk kampüsünde 20 yataklı kardiyoloji servisi,  kateter hastaların takip edildiği 5 yataklı servis bulunmaktadır.     

    Klinik şefliği kurulmadan önce tek poliklinikte hizmet vermekte olan kardiyoloji bölümü şu an korucuk kampüsünde bir, merkez kampüsünde 2 tane olmak üzere toplam 3 poliklinikte hizmet vermektedir. Aynı zamanda merkez polikliniğimizde hipertansiyon ve kolesterol polikliniğimiz bulunmaktadır.  

    Kardiyoloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 4.000 civarında hastaya hizmet vermektedir.Bölümümüzde 3 adet ekokardiyografi cihazı, 1 adet anjiyografi cihazı, 4 adet holter, 2 adet ambulatuvar kan basıncı cihazı, 1 adet efor testi aleti bulunmaktadır.  Merkez ve korucuk kampüsümüzde her gün ekokardiyografi hizmeti verilmektedir. Ayrıca korucuk kampüsümüzde transözefageal ve stres ekokardiyografi hizmeti verilmektedir.      

    Yaklaşık 6 ay önce hizmete giren anjiyo ünitesindee   koroner anjiyografi, stent ve balon işlemleri, ASD ve VSD kapama işlemleri, kalıcı ve geçici kalp pili takılması, koroner harici stentleme işlemleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan işlemler;

Kalp hastalıkları tanısı ve tedavisi
Ekokardiyografi (transtorasik, transözefageal ve stres ekokardiyografi)
Efor testi
EKG holter
Ambulatuvar kan basıncı ölçümü
Koroner anjiografi
Koroner Anjioplasti (PTCA)
Koroner stent takılması
Kalp dışı anjiografi
Koroner dışı stent takılması
ASD ve VSD onarımı
Kardiak kateterizasyon (sağ, sol)
Kalp pili takılması

Yayınlanmış bazı çalışmalarımız;     

1.       Cakar MA, Gündüz H, Kocayiğit I, Binak DF, Vatan MB, Tamer A. Acute coronary syndrome due to diclofenac potassium induced anaphylaxis: two Kounis syndrome variants in the same patient. Anadolu KardiyolDerg. 2011 Feb;11(1):88-9.

2.     Cakar MA, Tatli E, Ozalp B, Gunduz H. Percutaneous coronary intervention of a single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva. Vasc Health Risk Manag. 2010 Nov 25;6:1077-8.

3.    Cakar M, Gunduz H, Kocayigit I, Gunduz Y, Osken A, Altintoprak F, Vatan MB, Dilek ON. A case of esophageal leiomyoma causing left atrial compression. Dis Esophagus. 2010 Apr;23(3):E16.

4.      Cakar MA, Tatli E. Coronary-cameral fistula with angina pectoris. Case Report Med. 2010;2010:362532.

5.      Tamer A, Gündüz H, Ozyildirim S. The cardiac effects of a mobile phone positioned closest to the heart. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Oct;9(5):380-4

6.    Gunduz H, Talay F, Arinc H, Ozyildirim S, Akdemir R, Yolcu M, Kanat M, Uyan C. Heart rate variability and heart rate turbulence in patients with chronic obstructive pulmonary disease.Cardiol J. 2009;16(6):553-9.

7.      Mehmet Akif Cakar, Caner Arslan, Ahmet Yildiz, Mehmet Bulent Vatan, Huseyin Gunduz. Left Atrial Myxoma With Pleural Effusion. J Clin Med Res • 2009;1(5):297-299

8.    Mehmet Bülent VATAN, Duygu Fidan BİNAK, Mehmet Akif ÇAKAR, HüseyinGÜNDÜZ. Omurilik Yaralanmalarında Kardiyovasküler Komplikasyonlar. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(1):104-12

9.     Gündüz H, Ösken A, Vatan MB,Kocayiğit İ, Ediş L, Çakar MA,Demirtaş S, Tamer A. Recurrent Gastrointestinal Bleeding in a Patient with Eisenmenger’s Syndrome Secondary to Atrial Septal Defect: A Case Report and Review of the Literature. Haseki Tıp Bülteni 2011;49(1):44-6

 Kardiyoloji-Kliniği.jpg