AMATEM'DE TEDAVİ ve AKTİVİTE PLANI - İŞLEYİŞİ

v  Hasta, görüşme odasına alınarak doktor ve hemşire tarafından görüşme yapılıp kaydedilir.

v  Hastaya; odası, dolabı, ziyaret saati, telefon saati, sigara içme saati ve rehabilitasyon konuları hakkında bilgi verilip servis tanıtılır.

v  Hastanın tedavisi doktor tarafından düzenlenir ve takip edilir.

v  Yatan her hastaya ‘‘ İdrarda Bağımlılık Yapan Madde Testleri’’ bakılması için gözetim altında idrar örneği alınır.

v  Yatan her hastanın tüm rutin kan tetkikleri, gözlem altında alınan idrar tetkiki ve EKG’si çekilip yattığı gün doktor tarafından değerlendirilerek sonuçları dosyasına konur.

v  Sigara içen hastalara güvenlik eşliğinde sigaraları verilerek sigara odasında içmeleri sağlanır.

v  Halk eğitim tarafından görevlendirilen spor hocası ve faaliyet hocası tarafından belirli program dahilinde olan ergoterapi faaliyetleri yürütülür.

v  Hasta taburcu olurken hastanın reçetesi hekim tarafından düzenlenir. Poliklinik kontrolüne gelmesi söylenir.

v  AMATEM poliklinik randevusu alınıp, randevu bilgileri hastaya verilir. Hekim uygun görürse hasta ayaktan terapi programına devam eder.


Yatışı yapılan fakat  tedavi programını  tamamlamadan taburculuk talebinde bulunan hasta;

 

     Yoksunluk bulguları, psikotik semptomları, mizaç bozukluğu belirtileri veya deliryum ya da kognitif bozukluk açısından muayene ve değerlendirmelerinin yapılması sonrasında; yatarak tedavisini sürdürüp tamamlaması, tedavi bitmeden çıkışı ile ilgili olası riskler konusunda klinik uzmanı ya da nöbetçi doktor tarafından bilgilendirilip tedavi ekibince taburculuk kararı verilinceye kadar klinikteki tedavisini sürdürmesi konusunda motive edilir.  

     Uygun motivasyonel girimlere rağmen çıkış talebini yineleyenlerin  tedavileri düzenlenerek serbest taburculuğu gerçekleştirilir. Ancak suisid, homisid düşüncesi veya ağır psikotik semptomların varlığında hastanın derhal genel psikiyatri servislerine sevkinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca ciddi kognitif bozukluk ya da deliryum söz konusuysa taburculuk işlemi gerçekleştirilemez ve tedavi gerçekliği değerlendirme ve oryantasyon, bilişsel işlevler düzelene kadar sürdürülür. Durumla ilgili hasta yakınlarına bilgi verilir.

 
GERİ DÖN
  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Merkezi - [AMATEM]
Web Dizayn: [BİLGİ İŞLEM MERKEZİ]   Copyright © 2015